Jak zamówić Cover-pools?

Dla tego żeby  złożyć zamówienie w firmie Cover-pools Sp. z o.o. trzeba:

  • Wysłać rysunek z dokładnymi wymiarami basenu lub projekt
  • Wysłać zdjęcie istniejącego basenu lub model basenu.

Po tym jak otrzymamy dane źródłowe zaproponujemy  wszystkie wariante przekrycia do basenu, które będą różniły się ceną i funkcjonalnością. Wyślemy do ciebie ofertę i będziemy czekać od ciebie zgodę na wykonanie przekrycia.

Przed zawarciem umowy robimy projekt w którym opisane są wszystkie szczegóły przekrycia. Projekt jest bezpłatny.

Po zatwierdzeniu zawieramy umowę i zaczynamy wyrabiać przekrycie.

Termin wykonania zależy od złożoności przekrycia. Minimalny Termin wykonania 15 dni. Maksymalny termin wykonania pokrycia 45 dni.

Informację można przesłać na e-mail: cover.pools.pl@gmail.com lub WhatsApp na numer telefonu +48 511 949 604

Zamknij menu
+48 511 949 604
+48 792 353 315

cover.pools.pl@gmail.com
Obliczyć koszt